ENGLISH Yayın hakkı © 2009 Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Gönderme Son Tarihi
   1 Nisan 2009

Sempozyum Tarihi
   24-26 Nisan 2009
Sempozyum Bilim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda seçilen sempozyum bildirileri H.Ü. Spor Bilimleri Dergisinde yayınlanacaktır.
YENİ DÜNYA DÜZENİNDE OLİMPİZM SEMPOZYUMU

    Değerli Spor Bilimciler,
    Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) işbirliği ile düzenlenenen “YENİ DÜNYA DÜZENİNDE OLİMPİZM” konulu sempozyum Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde 24-26 Nisan 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
    Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Jacques Rogge’ın da katılacağı sempozyumun ana konuları: Olimpik Kültür: Uluslararası, Ulusal ve Yerel Kültürel Değerler, Olimpiyatlar ve Gençlik, Olimpik Sporcular ve Etik Yaklaşımlar, Olimpiyatlarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Olimpik Hareket ve Eğitim, ve Antrenör, Sporcu ve Spor Kurumları Arasındaki İlişki olarak belirlenmiştir.
    Yurtdışı ve yurtiçinden katılacak davetli konuşmacı sunumlarından, sözel ve poster bildiri oturumlarından oluşacak sempozyumun amaçları,
      1) Ülkemizde Olimpizm kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunacak bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesine ve organizasyonların düzenlenmesine, ve
      2) Toplum, üniversiteler, sporcular ve spor kurumları arasında iletişim kurulmasına katkıda bulunmaktır.

    Değerli katkılarınızla zenginleşmesinden mutluluk duyacağımız sempozyumumuzda buluşmak üzere…

    Saygılarımızla,

Sempozyum Başkanı
Dr. Caner Açıkada

Sempozyum Sekreterliği
Dr. Nefise Bulgu
Dr. Hüsrev Turnagöl
Dr. Canan Koca
SEMPOZYUM SEKRETERYASI
Dr. Nefise Bulgu
Sempozyum Sekreteri

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Ankara, Türkiye
Tel:       0 312 297 6890 / 132
E-mail: nbulgu@hacettepe.edu.tr
 
Dr. Hüsrev Turnagöl
Sempozyum Sekreteri

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Ankara, Türkiye
Tel:       0 312 297 6890 / 133
E-mail: deniz@hacettepe.edu.tr
 
Dr. Canan Koca
Sempozyum Sekreteri

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Ankara, Türkiye
Tel:       0 312 297 6890
E-mail: canankoca2002@yahoo.com